< 1024 >

                           Moduluppbyggda carportar i många storlekar - även med förråd!

 

Carport BIM - SMART NYHET!

Nu även för småbilar/motorcyklar och husbilar/husvagnar!

Vi presenterar några modeller (klicka på resp. bild eller skrolla neråt):

 

BIM MINI

EXEMPEL

 NYHET!

Carport för småbil / motorcykel

Friggebodsstorlek - inget bygglov krävs.

BIM 54

Carport för 1 bil

Kan förlängas med förråd

BIM 56

 

Carport för 2 bilar

Kan förlängas med förråd

BIM 67

Carport för 2 bilar, extra bred och extra lång ( 6 längd- och 7 breddsektioner)

Kan förlängas med förråd

Här med 22,5 graders taklutning

 

BIM 76

 

Bild saknas

Se byggbeskrivning

 

Carport för husbilar / husvagnar

 

BIM -

Alla modellerna - klicka här!

Carportar för alla behov!?

 
 

  Till Modellförteckning

Carport BIM:

- byggbar med sektioner efter eget önskemål

- kan byggas på plan, även tjälskjutande mark (förankras)

- norrländskt virke               

Modellförteckning

BIM MINI 1

1 småbil / motorcykel

BIM MINI 2

1 småbil / motorcykel och plats för cyklar utanför

BIM 54

1 bil  

BIM 56

2 bilar  

BIM 58

3 bilar  

BIM 64

1 bil (extra lång carport)  

BIM 66

2 bilar (extra lång carport)  

BIM 67

2 (större) bilar,  längd 620, bredd 630

BIM 68

3 bilar (extra lång)  

BIM 74F

1 bil och förråd  

BIM 76F

2 bilar och förråd  

BIM 78F

3 bilar och förråd  

BIM 84F

1 bil, extra lång carport med förrådsvägg  

BIM 86F

2 bilar, extra lång och med förråd  

BIM 88F

3 bilar, extra lång med förråd  
  Carportar för husbil eller husvagn  

BIM 76H

Husbil eller husvagn  

  BIM 96H(3,2m)

Husbil eller husvagn, 2 bilar

 

 

Några exempel:

    Till Modellförteckning   Till toppen

NYHET!  Modell: BIM MINI för 1 småbil / motorcykel

 

BIM MINI 1

Carporten är tillverkad i Friggebodsmått (9,9 m2) och kräver ej bygglov!

Carportarna är tillverkade med en heltäckande sidovägg, valfritt höger eller vänster (båda väggarna kan fås heltäckande mot pristillägg)

Motstående sida består av kraftiga stolpar. Bakväggen heltäckande.

Carporten levereras komplett med sido- och bakväggssektioner, takstolar, läktvirke för plåttak, vindskivor, knutbräder samt tryckimpregnerad syllram 45 x 95 mm. Skruv samt tillhörande bits för hopsättning av carporten ingår.

BIM MINI 2

Som modellen ovan, men har ett förlängt tak på sidan enligt bild för t.ex. cyklar.

 

 

 Klicka på bilderna för förstoring!

 

Byggbeskrivning (BIM MINI 1 och tillämpliga delar även BIM MINI 2)

Takstolar i 45x75 mm virke med 15 graders taklutning (sadeltak).

Sidsektioner av 45x70 mm virke, vänster eller höger vägg klädd med 22 mm stående granpanel (halvspont) Utsidan av panelen får utseende av typ lockpanel, insidan slät. Motstående sidovägg av stol av stolpsektioner (90x90 mm). Övre del (ca 25 cm) panelklädd. Bakväggssektioner heltäckande med panel.

Framsidan av panelklädd takstol, med stolpe på vardera sidan.

Sektionerna placeras på medfäljande syllram och skruvas samman. Takstolarna placeras i urtag för varje sektion och fästes med skruv. En ändklack på takstolen för att den kommer i rätt läge.

Syllramen placeras på avjämnad bädd av grus, makadam eller singel

Storlek

Längd huskropp

370 cm

 

Bredd huskropp

265 cm

 

Höjd inkörning

200 cm

 

Höjd taknock

250 cm

 

Vikt med plåttak, ca

400 kg

 

Kan beställes med följande:

Grundpris, kr inkl moms

ring!

Hämtpris

Plåttak trp 20. 0,4 mm (svart) med taknock och plåtskruv

ring!

Hämtpris

Laserad, kr

ring!

Hämtpris

 

 

  Till Modellförteckning         Till toppen

Modell: BIM54 för 1 bil

 

Bild 1. Fem sektioners carport,

invändig 5,15 x 3,7 m

Kan lätt förses med dörrar och förvandlas till garage

 

CARPORT byggt på SEKTIONER

Bim Trä & Maskin tillverkar en påbyggbar carport. Beställ själv det antal sektioner du vill ha.

Med FÖRRÅD

Många önskar förråd. Ett sådant alternativ finns naturligtvis också. Den innehåller då ytterligare sektioner och mellanvägg och låsbar dörr efter ditt eget önskemål.

    Bild 2

Av bilden till ovanframgår sektionsuppbyggnaden.

Monteringsritning medföljer.

Hämta gärna själv!

Här lastas en femsektioners carport av Ingvar och en köpare för enkel uppmontering hemma på gården.

Vikten är endast ca 700 kg.

Principskiss för modelluppbyggnad

 

Normal-

storleken är

- 5 längdsektioner och

- 4 breddsektioner

Den ger god plats för en större bil enligt bild.

 

 

 

Uppsättning av carport, bilder

Klicka på bilderna för förstoring

 

Syllen har lagts

Uppsättningen har början

Sektion för sektion läggs till

och carporten börjar ta form

Takstolarna lyfts upp

Sedd uppifrån

Inte mycket kvar

 

Sen lite takjobb

Carporten passar in i miljön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carport BIM 74F

1 bil med förråd

Bilder från nyuppsatt carport för 1 bil 

BIM 74F

Tak av plåt med tegelprofil

Klicka på bilderna nedan för förstoring

BIM 54, 56, 67-67F

Storlek och vikt,

5-längdsektioners

(BIM 54)

Huskroppens längd (invändig)

Huskroppens bredd (invändig)

Total höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

515 cm

370 cm

 cm

220 cm

700  kg

Storlek och vikt,

5-längdsektioners

(BIM 56)

Huskroppens längd (invändig)

Huskroppens bredd (invändig)

Total höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

515 cm

540cm

  cm

220 cm

1100  kg

 

Med förrådsdel, 

6+2 sektioner=8-längdsektioners (BIM 67F)

Huskroppens längd (invändig)

Huskroppens bredd (invändig)

Total höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

 

825 cm

630 cm

  cm

220 cm

 1500 kg

Byggbeskrivning

Levereras komplett med syllram, stommar, takstolar, läktvirke för plåt (lösvirke för självkapning), vindskivor och droppbräda.

Dessutom ingår kraftfull 12 V skruvdragare, skruv för hopsättning av stommarna och för infästning av takstolarna.

 Kondensduk, plåttak och plåtskruv ingår inte.

 • Takstolar 45 x 95 mm, med extra strävor

 • Taklutning 15 grader eller 22,5 grader (brutet tak)

 • Sektionerna med regelstomme av 45 x 70 mm, klädda med stående 22 mm hakpanel (halvspont)

 • Sidorna i sektioner på 102,5 cm bredd samt 220 cm höjd

 • Baksida i 4 sektioner med bredden 93 cm 

 • Framsidan bestående av panelklädd takstol med 40 cm smal sektion på vardera sidan

 • Öppning 270 x 210 cm

 • Syllramen (tryckimpregnerad) placeras företrädesvis på grus- eller singelbädd och ovanpå ställs de passande sektionerna

 • Carportarna kan lätt förses med dörrar och blir med detta garage.

 

 

 

  Till Modellförteckning         Till toppen

 

 

Modell för 2 bilar: BIM 56, BIM 66 och BIM 67 (extra bred)

 

Carport BIM 56

2 bilar

Bilder från uppsatt carport för 2 bilar

BIM 56

Tak av plåt med tegelprofil

 

Klicka på bilderna nedan för förstoring

Framsida

Framsida

Från sidan

Baksidan

Inifrån

Framsida

Placering

Carporten kan visas

 

 

 

Här visas en carport för två bilar (BIM 56), uppsatt hos kund. Rödmålad efter uppsättningen.

 

 

 

 

Bild 4. BIM67 färdigbyggd. Består av sex längdsektioner och 7 breddsektioner, 

invändig längd 6,20och bredd 6,30 m

Kan lätt förses med dörrar och förvandlas till garage

CARPORTAR för 2 bilar

Genom att carporten byggs i sektioner är det lätt att hitta just den carport Du behöver.

 

BIM 67 för större bilar

 

Med FÖRRÅD (BIM 56F, 66F och 67F)

Många önskar förråd. Ett sådant alternativ finns naturligtvis också. Den innehåller då ytterligare sektioner och mellanvägg och låsbar dörr efter ditt eget önskemål.

Allt utom storleken överensstämmer i övrigt med den första carporten BIM54.

BIM 67 - för 2 större bilar

 (6 längd och 7 breddmoduler, 620 lång och 630 bred) är anpassad för 2 större bilar, principen är i övrigt densamma.

 

 Kan förlängas med förråd och förses med portar enligt nedan.

 

 

BIM 67F målad och försedd med portar och 22,5 graders taklutning

Sedd från sidan med förrådsdörr i bakre del

 

 

 

BIM 56, 66-67, 86-86F

Storlek och vikt,

BIM 56 (5-längd-, 6-breddsekt.)

Huskroppens längd, 

Huskroppens bredd

Total höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

515 cm

540 cm

 cm

220 cm

1100  kg

Storlek och vikt,

BIM 66-67 (6-längd-, 6-7 breddsekt.)

Huskroppens längd

Huskroppens bredd, 6 sekt

Huskroppens bredd, 7 sekt

Total höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

 

620 cm

540 cm

630 cm

  cm

220 cm

 kg

Med förrådsdel, 

BIM 86F (8-längd-, 6-breddsekt.)

Huskroppens längd

Huskroppens bredd

Total höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

825 cm

540 cm

  cm

220 cm

 kg

Byggbeskrivning

Levereras komplett med syllram, stommar, takstolar, läktvirke för plåt (lösvirke för självkapning), vindskivor och droppbräda.

Dessutom ingår kraftfull 12 V skruvdragare, skruv för hopsättning av stommarna och för infästning av takstolarna.

 Kondensduk, plåttak och plåtskruv ingår inte.

 • Takstolar 45 x 95 mm, med extra strävor

 • Taklutning 15 grader (brutet tak)

 • Sektionerna med regelstomme av 45 x 70 mm, klädda med stående 22 mm hakpanel (halvspont)

 • Sidorna i sektioner på 102,5 cm bredd samt 220 cm höjd

 • Baksida i 6 sektioner med bredden 89-93 cm 

 • Framsidan bestående av panelklädd takstol med 40 cm smal sektion på vardera sidan

 • Öppning 460 x 210 cm

 • Syllramen (tryckimpregnerad) placeras företrädesvis på grus- eller singelbädd och ovanpå ställs de passande sektionerna

 • Carportarna kan lätt förses med dörrar och blir med detta garage.

 

 Tag kontakt för ytterligare information och prisuppgifter.

  Till Modellförteckning         Till toppen

 

 

Modell: BIM76H för husbilar/husvagnar

 

CARPORT / GARAGE för husbilar/husvagnar

 

Storlek och vikt,

BIM 76

7x6-sektioners

Huskroppens längd

Huskroppens bredd

Öppning, bredd o höjd

Invändig takhöjd

Vikt ca

 

 

 

715 cm

460 cm

380x320 cm

 320 cm

1100 kg

Byggbeskrivning

Levereras komplett med syllram, stommar, takstolar, läktvirke för plåt (lösvirke för självkapning), vindskivor och droppbräda.

Dessutom ingår kraftfull 12 V skruvdragare, skruv för hopsättning av stommarna och för infästning av takstolarna.

 Kondensduk, plåttak och plåtskruv ingår inte.

 • Modellen anpassad för större storlek

 • Syllramen (tryckimpregnerad) placeras företrädesvis på grus- eller singelbädd och ovanpå ställs de passande sektionerna

 • Carportarna kan lätt förses med dörrar och blir med detta garage.

 

 

Modell: BIM96H (3,2m porthöjd, annan höjd kan beställas)

CARPORT / GARAGE för husbilar/husvagnar, 2 bilar

Denna modell redan tillverkad, var vänlig ring för mera information, Porthöjden kan beställas för att anpassas till speciell husbil.

 

 

Tag kontakt för ytterligare information och ev. beställningar!

BIM Trä & Maskin, Ingvar Magnusson

Västeråsen 113, SE-840 73 BISPGÅRDEN, Sweden

Tel. +46-(0)696-31180, fax +46-(0)696-31129

Mobil. +46-(0)70-6656928

Hemsida: www.bim.nu    Mail: info@bim.nu

 
 
 Upp  
 
 

Layout & Copyright:

 Hit Counter  besökare på Caraportar

Senast uppdaterad 2014-01-09

Webmaster-mail